Information om inträde i föreningen

Om du vill bli medlem i japanska föreningen vänligen kontakta oss på
 contact@japan-skane.se eller direkt till Yohei Jinno (Skånes Japanska
förenings ordförande).

Vi föredrar att få anmälan via e-mail, men om du inte har tillgång till e-mail kan du göra din anmälan till Yohei Jinno på nedan angivna telefonnummer. Individuellt medlemskap inkluderar även familjemedlemmar. Om du är från Japan vänligen skriv ditt namn med kanji samt din adress, telefonnummer och e-postadress. Det finns även medlemskap för företag. Vill du veta mer om detta går bra att skriva till vår e-mailadress enligt ovan.

Årsavgift för enskilda medlemmar bestäms årligen av föreningen mellan februari och mars. Vi skickar dessa uppgifter via e-post eller med brev för dig som saknar e-postadress. Årets
avgifter betalas under april-maj. Avgiften för 2016 är 150 kronor per familj.

För medlemmar som saknar tillgång till Internet skickas information om våra regelbundna möten, information från
ambassaden eller andra händelser via post. Även icke medlemmar kan ta del av denna information via hemsidan, facebook och blogg. Vi tar tacksamt emot våra medlemmars idéer om aktiviteter och annan feed-back som kan föra föreningen framåt. Är du intresserad av att arbeta med styrelsen är du givetvis också välkommen att höra av dig.

Skånes Japanska Förenings mejladress: contact@japan-skane.se
Yohei Jinno: skanejinno@gmail.com     Tel. 076­‐8963758

広告